RESIDENCE HET KLOOSTER
verhuurinfo
  

Wonen in Wassenaar

Historie

Wassenaar is een uitgestrekt dorp, gelegen aan de duinrand van Zuid-Holland. In het westen grenst het aan de zee, in het zuiden aan Den Haag. Al rond 1800 v.Chr. werd het gebied van het huidige Wassenaar bewoond. De eerste inwoners vonden op de strandwallen een veilig en droog heenkomen temidden van het drassig duinlandschap, waar de zee toen nog vrij spel had. De dorpskern van Wassenaar bleef eeuwenlang klein, maar de strandwallen tussen Den Haag en het oude dorp werden 'ontdekt' door rijke Hagenaars, die in de omgeving mooie locaties zochten om een buitenplaats te laten bouwen. Zo ontstonden Clingendael en Duinrell al in de zeventiende eeuw. Rond 1795 telde Wassenaar niet minder dan 26 buitenplaatsen.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw trok Wassenaar duizenden nieuwe bewoners. Door het overlijden van enkele grootgrondbezitters kwamen grote stukken grond beschikbaar, die door exploitatiemaatschappijen werden verkaveld. In de loop van de tijd heeft de bebouwing zich zo verder ontwikkeld, onder andere langs de Schoolstraat en de Achterweg in de lengterichting van de strandwal. Een historisch waardevolle overgang is behouden tussen de dorpsbebouwing rondom de kerk en de Berkhei. De Berkhei is een restant van de meest westelijke strandvlakte en heeft afgezien van incidentele beplanting en het Sophiekehuis zijn kenmerkende openheid behouden. Deze hoofdstructuur, met de kenmerkende kleinschalige oude bebouwing en hoogteverschillen, is nog nadrukkelijk herkenbaar en om die reden opgenomen in het huidige beschermd dorpsgezicht.

De gemeente telt inmiddels meer dan 25.000 inwoners. Wassenaar huisvest vandaag de dag onder meer onze kroonprins Willem-Alexander en zijn vrouw prinses Maxima met hun 3 dochters, welke wonen op landgoed Eikenhorst.

Omgeving

Met Den Haag, Leiden en Leidschenhage dichtbij, heeft het dorpscentrum van Wassenaar voor de regio aantrekkingskracht door zijn kleinschaligheid en dorpse karakter. De omvang, aard en verschijningsvorm van de voorzieningen en winkels in het dorp zijn goed in verhouding met het dorp als geheel. In het dorpscentrum is naast detailhandel ook een groot deel van de horeca geconcentreerd, tevens is de woonfunctie in en rondom het centrum nadrukkelijk aanwezig.

Binnen de regio moet het centrum van Wassenaar concurreren met andere centra. In de regio is een keur aan voorzieningen aanwezig met elk een eigen karakteristiek. In de omgeving van Wassenaar zijn er ook andere winkelcentra die aantrekkelijk zijn voor de Wassenaarse gemeenschap om te gaan winkelen, vooral vanwege de ligging, bereikbaarheid, en parkeermogelijkheden.

Overigens trekt het centrum van Wassenaar ook mensen van buiten aan, voor wie de historische sfeer een van de aantrekkelijke aspecten van het centrum is. In vergelijking met andere centra heeft het winkelaanbod van Wassenaar relatief veel kleine zelfstandige winkeliers en juist minder filiaalbedrijven. Bovendien bevat het centrum nieuwbouw en oudere bebouwing met kleinere winkelunits.

Ligging

Wassenaar ligt aan de kust met als directe buurtplaatsen Den Haag en Voorschoten. De rijksweg N44 die overgaat op de A44 ligt pal naast Wassenaar wat een ideale verbinding realiseert met Den Haag, Leiden en Amsterdam.

Het openbaar vervoer van- en naar Den Haag is optimaal doordat er minimaal 8 verschillende buslijnen transport bieden naar Den Haag. Vanuit Den Haag is vervolgens zeer gemakkelijk per OV naar andere plaatsen in de regio te reizen, via o.a. trein, randstadrail en tram.