RESIDENCE HET KLOOSTER
verhuurinfo
  

Wonen in Wassenaar

Historie

Wassenaar is een uitgestrekt dorp, gelegen aan de duinrand van Zuid-Holland. In het westen grenst het aan de zee, in het zuiden aan Den Haag. Al rond 1800 v.Chr. werd het gebied van het huidige Wassenaar bewoond. De eerste inwoners vonden op de strandwallen een veilig en droog heenkomen temidden van het drassig duinlandschap, waar de zee toen nog vrij spel had. De dorpskern van Wassenaar bleef eeuwenlang klein, maar de strandwallen tussen Den Haag en het oude dorp werden 'ontdekt' door rijke Hagenaars, die in de omgeving mooie locaties zochten om een buitenplaats te laten bouwen. Zo ontstonden Clingendael en Duinrell al in de zeventiende eeuw. Rond 1795 telde Wassenaar niet minder dan 26 buitenplaatsen.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw trok Wassenaar duizenden nieuwe bewoners. Door het overlijden van enkele grootgrondbezitters kwamen grote stukken grond beschikbaar, die door exploitatiemaatschappijen werden verkaveld. In de loop van de tijd heeft de bebouwing zich zo verder ontwikkeld, onder andere langs de Schoolstraat en de Achterweg in de lengterichting van de strandwal. Een historisch waardevolle overgang is behouden tussen de dorpsbebouwing rondom de kerk en de Berkhei. De Berkhei is een restant van de meest westelijke strandvlakte en heeft afgezien van incidentele beplanting en het Sophiekehuis zijn kenmerkende openheid behouden. Deze hoofdstructuur, met de kenmerkende kleinschalige oude bebouwing en hoogteverschillen, is nog nadrukkelijk herkenbaar en om die reden opgenomen in het huidige beschermd dorpsgezicht.

De gemeente telt inmiddels meer dan 25.000 inwoners. Wassenaar huisvest vandaag de dag onder meer onze kroonprins Willem-Alexander en zijn vrouw prinses Maxima met hun 3 dochters, welke wonen op landgoed Eikenhorst.